Georg Svenssons

Bilsadelmakeri AB

2004

Fram till 2006 bedrevs verksamheten på Frigagatan 14

Georg Svensson Bilsadelmakeri AB Bolshedens Industriv. 22 B, 427 50 BILLDAL • Hemsida www.gsbab.se