Georg Svenssons

Bilsadelmakeri AB

2006

Sommaren 2006 flyttade vi till nya lokaler i Bolshedens industriområde i Billdal

Georg Svensson Bilsadelmakeri AB Bolshedens Industriv. 22 B, 427 50 BILLDAL • Hemsida www.gsbab.se